Australia

Ajak Deng Ajak Deng
Fashion Model
Waris Dirie Waris Dirie
Fashion Model & Authors

Black Celebs with ancestry from Australia

aaaaaa Aaaaaa
Brazil
TV Host, Journalist... (aaaaaaaaaaaaaaaaaa)